Algemene voorwaarden deelname

Omschrijving
Naam cursus:  NGT-cursus  

Niveau cursus: Beginners- of vervolg-cursus

Aantal bijeenkomsten: 6 lessen

Betaling cursusgeld
Het bedrag van het cursusgeld dient minstens 2 weken vóór de aanvang van de cursus op de rekening te staan: NL68 INGB 0002 5394 20 t.n.v. Rosé Lindenhof o.v.v. NGT-cursus beginners- of vervolg-cursus en het factuurnummer.

Verantwoording
a. Bij het stopzetten van/tijdens de cursus kan het bedrag niet terugbetaald worden.                                                                             

b. Verhindering vóór aanvang van de cursus met een goede reden zoals overmacht wordt 10% van het volledige cursusbedrag afgetrokken.

Voor akkoord: klik hier